ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

“Κέρδισε το Τυρί της Χρονιάς και άλλες γεύσεις”

 

 1. Ο διαγωνισμός “Κέρδισε το Τυρί της Χρονιάς και άλλες γεύσεις” (στο εξής και “ο διαγωνισμός”) της εταιρείας “Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού (“ΕΟΣΣ”),θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά την είσοδο τους να ρίξουν στην ειδική κάλπη το έντυπο το οποίο θα τους δοθεί μαζί με το εισιτήριο τους, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους.
 3. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν με το πέρας του Φεστιβάλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cheesefoodfest.gr όπως και στην επίσιμη σελίδα του στο Facebook.

 

ΕΠΑΘΛΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:

 1. Για τον διαγωνισμό ”Κερδίστε το Τυρί της Χρονιάς και άλλες γεύσεις” θα δοθεί από ένα βαρέλι φέτα στους 2 πρώτους τυχερούς.
 2. Στους υπόλοιπους τυχερούς τα δώρα διανέμονται ως ακολούθως :
  1. 1 τυχερός κερδίζει το μέλι της χρονιάς ήτοι 10 κιλά μέλι.
  2. 10 τυχεροί κερδίζουν από ένα κιβώτιο με κρασιά εξαιρετικών παραγωγών.
  3. 5 τυχεροί θα γλυκαθούν από τα φημισμένα γλυκά Λήμνου Σαξώνη.

 

Η κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών θα γίνει με τη λήξη του Φεστιβάλ παρουσία της Οργανωτικής Επιτροπής. Για την οριστική ανακήρυξη των νικητών και την απόδοση των δώρων είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του τυχερού ή διαβατηρίου ή άλλου δημοσίου εγγράφου, που να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Εφόσον οι νικητές δεν προσέλθουν σε 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ανάδειξη τους τα μη διατεθέντα δώρα θα παραχωρηθούν σε ευπαθείς ομάδες.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Όλοι οι νικητές συμφωνούν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο ΕΟΣΣ έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους και τις φωτογραφίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cheesefoodfest.gr και στην επίσημη σελίδα της στο Facebook για λόγους επικοινωνιακούς / διαφημιστικούς, εάν το θεωρήσει σκόπιμο.

Άρνηση του νικητή να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση, καθώς και άρνησή του να δημοσιευθεί φωτογραφία του ή να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, νομιμοποιεί την εταιρεία να αρνηθεί την απονομή σε αυτόν του σχετικού επάθλου και να καλέσει, για την απονομή του επάθλου τον πρώτο επιλαχόντα. Οποιαδήποτε χρήση των ονομάτων ή των φωτογραφιών των νικητών από την διοργανώτρια εταιρεία για διαφημιστικούς λόγους, δεν δίνει δικαίωμα στους νικητές για την απαίτηση από αυτήν οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ως αποζημίωση ή αμοιβή.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό επικυρώνεται με την αγορά εισιτηρίου κατα την είσοδο των διαγωνιζόμενων στην Έκθεση.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την έγκριση των συμμετεχόντων για τη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) από τον ΕΟΣΣ, για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς, συνδεόμενους με τη διεξαγωγή της παρούσα διαδικασίας.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ενήλικοι (άνω των 18 ετών), μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (που διαμένουν ή βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα). Στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εργαζόμενοι και συγγενείς (έως 1ου βαθμού) στις εταιρείες ΕΟΣΣ, Μinobi και RockMedia οι οποίες ασχολούνται με την προώθηση του Φεστιβαλ. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 03 Οκτωβρίου 2016 και θα διαρκέσει έως την 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 20:00.
 2. Ο ΕΟΣΣ έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει τον διαγωνισμό, να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του και τους όρους συμμετοχής ή/και να αλλάξει τα προσφερόμενα έπαθλα, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει την ιστοσελίδα της για την αλλαγή.
 3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έπαθλα δεν αναζητηθεί μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται παραπάνω, ο τυχερός χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου και το έπαθλο απόλλυται οριστικά για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα.
 4. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες μπορούν να καλούν την τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας (210-3622205) από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες), καθώς και να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση cheesefoodfest.gr.
 5. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.
 6. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
 7. Ο ΕΟΣΣ, δηλώνei ότι θα τηρήσei αρχείο του ν. 2472/1997 με τα στοιχεία που δηλώνουν οι συμμετέχοντες, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο του κάθε νικητή, την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του, το έπαθλο που θα απονέμεται σε κάθε νικητή. Τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ενημερώσεως των υποκειμένων για προωθητικά προγράμματα ή νέα προϊόντα της εταιρείας.
 8. Οι παρόντες όροι διενέργειας και συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο cheesefoodfest.gr, ενώ απλά αντίγραφα της παρούσας διατίθενται ελεύθερα στο κοινό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τα γραφεία της ΕΟΣΣ στην οδό Ιπποκράτους 2, 106 79, Αθήνα.